Yoga och meditation

Patricia: "Yogan har bl a hjälpt mig att bli mera medveten om min andning och det har jag stor nytta av i mitt arbete som kan vara väldigt krävande och stressigt."

Längtar du efter

  • mer energi
  • ökad koncentrationsförmåga
  • djupare avslappning och harmoni

Då kanske kundaliniyoga passar just dig. Denna form av yoga är mångtusenårig och har sina rötter i norra Indien och Tibet. I slutet av 1960-talet kom den till väst genom Yogi Bhajan, mästare inom traditionen.

Kundaliniyoga kallas ofta för vardagsyoga, då den erbjuder enkla redskap att snabbt återställa kropp och själ i balans. Fokus ligger mer på uthållighet och kraft än på avancerade kroppsställningar.

Kundalini är ren livsenergi och motsvarar qi eller chi i kinesisk tradition. Denna själskraft bör utvecklas metodiskt och långsamt så att den kan integreras i vardagen. Dess positiva medicinska och psykologiska effekter bekräftas av forskning i flertalet länder runt om i världen.

Kundaliniyoga är ingen religion utan en andlig disciplin. Genom yoga och meditation lär vi oss att vara centrerade och neutrala även i påfrestande situationer. Detta leder till bättre beslutsfattande och större harmoni i relationer. Intuitionen stärks och därmed undviker vi lättare negativa livsmönster. Målet med yoga är ökad medvetenhet och medkänsla till oss själva och allting omkring oss.