Yoga och meditation

Patricia: "Yogan har bl a hjälpt mig att bli mera medveten om min andning och det har jag stor nytta av i mitt arbete som kan vara väldigt krävande och stressigt."

Längtar du efter

  • mer energi
  • ökad koncentrationsförmåga
  • djupare avslappning och harmoni

Då kanske kundaliniyoga passar just dig. Denna form av yoga är mångtusenårig och har sina rötter i norra Indien och Tibet. I slutet av 1960-talet kom den till väst genom Yogi Bhajan, mästare inom traditionen.

Kundaliniyoga kallas ofta för vardagsyoga, då den erbjuder enkla redskap att snabbt återställa kropp och själ i balans. Fokus ligger mer på uthållighet och kraft än på avancerade kroppsställningar.

Kundalini är ren livsenergi och motsvarar qi eller chi i kinesisk tradition. Denna själskraft bör utvecklas metodiskt och långsamt så att den kan integreras i vardagen. Dess positiva medicinska och psykologiska effekter bekräftas av forskning i flertalet länder runt om i världen.

Kundaliniyoga är ingen religion utan en andlig disciplin. Genom yoga och meditation lär vi oss att vara mer centrerade och neutrala även i påfrestande situationer. Detta leder till bättre beslutsfattande och större harmoni i relationer. Intuitionen stärks och därmed undviker vi lättare negativa livsmönster. Målet med yoga är ökad medvetenhet och medkänsla till oss själva och allting omkring oss. Yoga betyder förening, förening av kropp och själ.