Helande samtal

Längtar du efter att få tillgång till mera energi, glädje och frid?

I ”helande samtal” klargörs din livssituation genom dialog och inkännande. Det kan t ex handla om arbetsförhållanden, din självkänsla, oro, relationer och en önskan om att komma vidare i livet.

När vi ser vår egen sanning i en situation, frigörs oftast låsningar och blockeringar. Vi får en djupare kontakt med den inneboende kraft som vi alla har tillgång till och kan klarare se hur vi ska ta nästa steg i tillvaron.

Samtalen sker individuellt.