Frigörande Andning

Med en enkel andningsteknik löser du upp spänningar. Du skapar dig ett inre rum av frid. Du blir också medveten om känslor och tankar som styr och hindrar dig från att leva helt och fullt. Med den insikten kan du ändra dina begränsande tankar om dig själv och få full tillgång till dina egna resurser. När din kropp inte längre behöver hålla tillbaka gamla känslor blir du mer avslappnad och öppen för nya möjligheter. Psykosomatiska besvär medvetandegörs och lindras eller försvinner.

Frigörande andning bygger på urgamla kunskaper och modern vetenskap om andningens stora betydelse för att förbättra hälsan och höja medvetandet. En moderniserad version skapades i USA på 1970-talet och kom att kallas för Rebirthing (återfödelse) eftersom tidigare händelser i livet och även födelsen kan återupplevas. Breathwork är en internationell benämning för olika varianter av andningstekniker.

En andningssession tar ca 2 timmar, individuellt eller i grupp.

Läs mer på www.intuition-bw.com www.waxthuset.se/andning